تازه ها

مسابقات پرس سینه قهرمانی باشگاههای استان اردبیل با قهرمانی تیم تایسیز پایان یافت دراین مسابقات که درمورخه ۹ شهریورماه باحضور۸ تیم درشهرستان سرعین برگزار گردید تیم اسطوره نمین مقام دوم […]

تیم تایسیزاردبیل، فاتح رقابتهای پرس سینه قهرمانی باشگاههای استان اردبیل شد.

مسابقات پرس سینه قهرمانی باشگاههای استان اردبیل با قهرمانی تیم تایسیز پایان یافت دراین مسابقات که درمورخه ۹ شهریورماه باحضور۸ تیم درشهرستان سرعین برگزار گردید تیم اسطوره نمین مقام دوم […]

آقایان لطفعلی صادقی ،دکترعلی صفی زاده ورمضان حضرت قلی اوغلی موفق به کسب مدال طلا از مسابقات ددلیفت قهرمانی باشگاههای کشور شدند وهرسه از این عزیزان در رده سنی خود […]

تیم ددلیفت استان اردبیل موفق به کسب سه مدال طلا ودوجام قهرمانی ازمسابقات قهرمان کشوری سیستان وبلوچستان گردید.

آقایان لطفعلی صادقی ،دکترعلی صفی زاده ورمضان حضرت قلی اوغلی موفق به کسب مدال طلا از مسابقات ددلیفت قهرمانی باشگاههای کشور شدند وهرسه از این عزیزان در رده سنی خود […]

بخشنامه مسابقات پرس سینه قهرمانی باشگاههای استان اردبیل(۹ شهریورماه شهرستان سرعین)

درمسابقات استان اردبیل (۱۲ مردادماه) آزمون عملی داوری درجه۳ و۲ برگزار گردید.

  مسابقات پرورش اندام،بادی کلاسیک و فیزیک قهرمانی باشگاههای استان اردبیل با قهرمانی تیم آلپر الف پایان یافت. مسابقات پرورش اندام، بادی کلاسیک و فیزیک جایزه بزرگ جام تورال اسپرت […]

مسابقات پرورش اندام،بادی کلاسیک وفیزیک قهرمانی باشگاههای استان اردبیل با قهرمانی تیم آلپرپایان یافت.

  مسابقات پرورش اندام،بادی کلاسیک و فیزیک قهرمانی باشگاههای استان اردبیل با قهرمانی تیم آلپر الف پایان یافت. مسابقات پرورش اندام، بادی کلاسیک و فیزیک جایزه بزرگ جام تورال اسپرت […]

روز پنجشنبه ۴ مرداد ماه آزمون کتبی مربیگری درجه۳ بدنسازی بانوان وآزمون مجددمربیگری  درجه ۳پرورش اندام آقایان  درسالن کنفرانس مجموعه ورزشی رضازاده اردبیل گردید.  

آزمون کتبی مربیگری بانوان وآزمون مجدد مربیگری آقایان برگزارگردید.

روز پنجشنبه ۴ مرداد ماه آزمون کتبی مربیگری درجه۳ بدنسازی بانوان وآزمون مجددمربیگری  درجه ۳پرورش اندام آقایان  درسالن کنفرانس مجموعه ورزشی رضازاده اردبیل گردید.