تازه ها

بخشنامه مسابقات پرس سینه وددلیفت قهرمانی باشگاههای استان اردبیل ۲۵ آبانماه- شهرستان مشکین شهر

برای اولین بارهیئت بدنسازی وپرورش اندام استان اردبیل کلاس مربیگری درجه۲ پرورش اندام را در استان برگزار میکند.

مسابقات پرس سینه قهرمانی باشگاههای استان اردبیل با قهرمانی تیم تایسیز پایان یافت دراین مسابقات که درمورخه ۹ شهریورماه باحضور۸ تیم درشهرستان سرعین برگزار گردید تیم اسطوره نمین مقام دوم […]

تیم تایسیزاردبیل، فاتح رقابتهای پرس سینه قهرمانی باشگاههای استان اردبیل شد.

مسابقات پرس سینه قهرمانی باشگاههای استان اردبیل با قهرمانی تیم تایسیز پایان یافت دراین مسابقات که درمورخه ۹ شهریورماه باحضور۸ تیم درشهرستان سرعین برگزار گردید تیم اسطوره نمین مقام دوم […]

آقایان لطفعلی صادقی ،دکترعلی صفی زاده ورمضان حضرت قلی اوغلی موفق به کسب مدال طلا از مسابقات ددلیفت قهرمانی باشگاههای کشور شدند وهرسه از این عزیزان در رده سنی خود […]

تیم ددلیفت استان اردبیل موفق به کسب سه مدال طلا ودوجام قهرمانی ازمسابقات قهرمان کشوری سیستان وبلوچستان گردید.

آقایان لطفعلی صادقی ،دکترعلی صفی زاده ورمضان حضرت قلی اوغلی موفق به کسب مدال طلا از مسابقات ددلیفت قهرمانی باشگاههای کشور شدند وهرسه از این عزیزان در رده سنی خود […]

بخشنامه مسابقات پرس سینه قهرمانی باشگاههای استان اردبیل(۹ شهریورماه شهرستان سرعین)

درمسابقات استان اردبیل (۱۲ مردادماه) آزمون عملی داوری درجه۳ و۲ برگزار گردید.