تازه ها

مسابقات پرس سینه و لیفت قهرمانی باشگاههای استان اردبیل(جام پهلوان میراحمدستارزاده)

مسابقات پرس سینه و لیفت قهرمانی باشگاههای استان اردبیل(جام پهلوان میراحمدستارزاده)برگزار گردید.

مسابقات پرس سینه و لیفت قهرمانی باشگاههای استان اردبیل(جام پهلوان میراحمدستارزاده)

یک طلا،یک نقره ویک برنزحاصل تلاش لیفت کاران استان اردبیل از مسابقات کشوری

مسابقات پرورش اندام ،بادی کلاسیک وفیزیک قهرمانی باشگاههای استان اردبیل با قهرمانی تیم پارسا به پایان رسیددر این مسابقات که ۲۸ تیرماه با حضور ۸۹ ورزشکار در قالب ۱۲ تیم […]

مسابقات پرورش اندام،بادی کلاسیک وفیزیک قهرمانی باشگاههای استان اردبیل برگزارگردید.

مسابقات پرورش اندام ،بادی کلاسیک وفیزیک قهرمانی باشگاههای استان اردبیل با قهرمانی تیم پارسا به پایان رسیددر این مسابقات که ۲۸ تیرماه با حضور ۸۹ ورزشکار در قالب ۱۲ تیم […]