تازه ها

درمسابقات استان اردبیل (۱۲ مردادماه) آزمون عملی داوری درجه۳ و۲ برگزار گردید.

  مسابقات پرورش اندام،بادی کلاسیک و فیزیک قهرمانی باشگاههای استان اردبیل با قهرمانی تیم آلپر الف پایان یافت. مسابقات پرورش اندام، بادی کلاسیک و فیزیک جایزه بزرگ جام تورال اسپرت […]

مسابقات پرورش اندام،بادی کلاسیک وفیزیک قهرمانی باشگاههای استان اردبیل با قهرمانی تیم آلپرپایان یافت.

  مسابقات پرورش اندام،بادی کلاسیک و فیزیک قهرمانی باشگاههای استان اردبیل با قهرمانی تیم آلپر الف پایان یافت. مسابقات پرورش اندام، بادی کلاسیک و فیزیک جایزه بزرگ جام تورال اسپرت […]

روز پنجشنبه ۴ مرداد ماه آزمون کتبی مربیگری درجه۳ بدنسازی بانوان وآزمون مجددمربیگری  درجه ۳پرورش اندام آقایان  درسالن کنفرانس مجموعه ورزشی رضازاده اردبیل گردید.  

آزمون کتبی مربیگری بانوان وآزمون مجدد مربیگری آقایان برگزارگردید.

روز پنجشنبه ۴ مرداد ماه آزمون کتبی مربیگری درجه۳ بدنسازی بانوان وآزمون مجددمربیگری  درجه ۳پرورش اندام آقایان  درسالن کنفرانس مجموعه ورزشی رضازاده اردبیل گردید.