کلاسهای داوری درجه۳ودرجه۲ پرورش اندام ۲۸ بهمن ماه درسالن کنفرانس مجموعه ورزشی رضازاده اردبیل برگزار گردید.

۲۸ بهمن ماه کلاسهای داوری درجه۳ پرورش اندام (باحضور۴۰نفر شرکت کننده)وکلاسهای داروری درجه۲ پرورش اندام(باحضور۱۱نفر) باتدریس آقای یحیی آگاهی ودکترامیدصالحیان در سالن کنفرانس مجموعه ورزشی رضازاده شهرستان اردبیل برگزارگردید،وهمزمان با اتمام کلاسها آزمون کتبی این کلاسها برگزارشد،آزمون عملی این دوره سال آینده در استان اردبیل برگزارخواهدشد.