کسب مدال برنز مسابقات پاورلیفتینگ قهرمانی باشگاههای کشور توسط آقای عزیز ایل بگیان تبریزی