مسابقات ددلیفت قهرمانی باشگاههای استان اردبیل ۱۴ اردیبهشت ماه در اردبیل برگزارمیشود+بخشنامه مسابقات