بخشنامه مسابقات پرس سینه قهرمانی باشگاههای استان اردبیل(۹ شهریورماه شهرستان سرعین)