تیم ددلیفت استان اردبیل موفق به کسب سه مدال طلا ودوجام قهرمانی ازمسابقات قهرمان کشوری سیستان وبلوچستان گردید.

آقایان لطفعلی صادقی ،دکترعلی صفی زاده ورمضان حضرت قلی اوغلی موفق به کسب مدال طلا از مسابقات ددلیفت قهرمانی باشگاههای کشور شدند وهرسه از این عزیزان در رده سنی خود موفق به بهبود رکوردکشوری گردیده و رمضان حضرت قلی اوغلی در تمامی رده سنی مستر  عنوان  قهرمان قهرمانان این مسابقات  را بدست آورد،در رده بندی تیمی نیز تیم استان اردبیل موفق به کسب یک مقام دومی و یک مقام سومی گردید،این مسابقات از تاریخ ۳۰ ام مردادماه لغایت ۲ شهریور ماه  به میزبانی استان سیستان وبلوچستان(شهرستان زاهدان )برگزارشده بود.هدایت تیم استان اردبیل را سلیم صادقی مربی باشگاه تایسیز برعهده داشت.