برای اولین بارهیئت بدنسازی وپرورش اندام استان اردبیل کلاس مربیگری درجه۲ پرورش اندام را در استان برگزار میکند.