مسابقات پرس سینه وددلیفت قهرمانی باشگاههای استان اردبیل برگزارگردید.

مسابقات پرس سینه و ددلیفت قهرمانی باشگاههای استان اردبیل روز جمعه ۲۵ آبان به میزبانی شهرستان مشکین شهر با حضور ۱۱۲ نفر ورزشکار درقالب ۱۴ تیم در سالن شهدای این شهرستان برگزار گردید،که در پرس سینه تیم اسطوره نمین مقام  اول،تیم تایسیز اردبیل مقام دوم وتیم مشکین شهر مقام سوم ودر مسابقات ددلیفت تیم کبیر نمین مقام اول ،تیم تایسیز اردبیل مقام دوم و تیم مشکین شهر مقام سوم را کسب نمودند.