تیم پاورلیفتینگ استان اردبیل موفق به کسب دو مدال طلا سه نقره و یک بنز گردید.

تیم پاورلیفتینگ استان اردبیل با حضور ۱۲ نفر ورزشــکار درمسابقات
پاورلیفتینگ قهرمانی باشگاههای کشور که از۱۴ لغایت ۱۸ آذرماه به میزبانی استان زنجان شرکت کرده
بود موفق به کسب دو مدال طلا توسط نقی تقوی ویوسف رجبی،سه مدال نقــره توسط فرشیدحسن زاده
،رمضان حضرت قلی اوغلی وشاهین بابازاده،یک مدال برنز توســط علی صفی زاده شد،در این مسابقات
رکورد پرس سینه آسیا۲/۵ کیلوگرم توسط ورزشکار اردبـــیلی فرشیدحسن زاده و۲/۵ کیلوگرم رکورد
پرس سینه کشورو۱۲/۵ کیلوگرم رکورد ددلیفت کشور توســــــــط یوسف رجبی ونقی تقوی نیز ۳۰
کیلوگرم رکورد پاورلیفتینگ کشور را بهبود بخشیده شد.