بخشنامه مسابقات پرورش اندام،فیزیک وبادی کلاسیک قهرمانی باشگاههای استان اردبیل- ۲۸ تیرماه۹۸